10è aniversari de la Fundació de l'Agrupació Astronòmica d'Osona

Enguany se celebren 10 anys de la fundació de l'Agrupació Astronòmica d'Osona. A InfoMet ens fem ressò d'aquest esdeveniment perquè l'Agrupació té una secció dedicada a la meteorologia que, entre altres coses, ha impulsat una densa xarxa d'observatoris a la comarca d'Osona. Amb una periodicitat mensual, aquesta secció publica les dades d'aquesta xarxa a InfoMet. Amb motiu del desè aniversari, el proper mes de maig l'Agrupació organitza un cicle de conferències, d'entre les quals podem esmentar, pel seu interès meteorològic, les següents:

A més, amb motiu de l'aniversari l'Agrupació ha preparat una utilitat per a calcular rellotges de sol a través d'internet.