FOTOMET 98

Concurs de fotografia meteorològica organitzat per l'ACOM.