Curs Internet i Meteorologia

Organitzat per l'ACOM. Es tracta d'un curs per a conèxer els recursos de Meteorologia que hi ha a Internet, amb breus nocions introductòries al món de la cibernàutica.

Tindrà lloc a la sala Europa de l'Hotel d'Entitats La Pau, C/ Pere Vergès, 1, Barcelona, els dies 22 i 23 de juliol de 18:30 a 21 hores.

Més informació a http://www.acom.es/agen.html.