J. Jansà: Manual del Observador de Meteorología

Nova edició a càrrec de l'ACOM del clàssic Manual del Observador de Meteorología del mallorquí J. Jansà.

El seu preu és de 700 PTA (+315 de segells, +127 de reemborsament, +200 del sobre).