Nova associació de Meteorologia (29/oct/96)

Segons va informar a InfoMet Federico Luque, a finals d'octubre s'ha creat l'Associació Meteorològica Tramuntana (AMT).

Els objectius de l'AMT són:

1.- Facilitar l'intercanvi d'experiències relacionades amb la meteorologia i la climatologia.

2.- Facilitar l'intercanvi de les dades disponibles entre els seus socis i la recollida general d'aquestes dades i fer-les públiques per al coneixement de la societat.

3.- Representar els seus socis davant d'altres entitats de similars fins, ja sigui a nivell nacional o internacionals.

4.- Organizar cursos i seminaris i difondre la ciència de la meteorologia i la climatologia a tots els estaments de la societat.

Per a més informació adreceu-vos a en Federico Fluque


Retorn a l'índex d'InfoMet