Oferta de beca predoctoral

 
Camp de recerca:
Radiació solar, ozó, predicció UVB.
Requisits:
Llicenciatura en Física, especialitat Física de l'Atmosfera.
Lloc de treball:
Dept. Astronomia i Meteorologia, Universitat de Barcelona.
Contacte:
Dr. Jeroni Lorente.