Beca FPI

Associada al projecte coordinat del "Programa I+D sobre el clima" (BOE 18-11-97):

Mesura i modelització de la irradiància solar UV

Data límit: maig 1998

Interessats adreceu-vos a:

Dr. Jeroni Lorente
Departament d'Astronomia i Meteorologia
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 647
08028-BARCELONA
Tel: (93) 4021125
Fax: (93) 4021133
e-mail: jeroni@am.ub.es