Presentació | Programa | Informació |Inscripció
L'Associació Catalana de Meteorologia (ACAM)
i la Universitat de Barcelona (UB) organitzen un:
4 i 5 de maig de 1998
Presentació | Programa | Informació |Inscripció



INTERPRETACIÓ DE NÚVOLS
observació visual i des de satèl·lit

4 i 5 de maig de 1998

Sala de Graus de la Facultat de Física
Av. Diagonal, 647. 08028 BARCELONA

Amb la voluntat de continuar oferint una divulgacio cientifica dels coneixements actuals de la meteorologia, l'Associacio Catalana de Meteorologia (ACAM) conjuntament amb la Universitat de Barcelona, porta a terme aquest breu pero molt interessant seminari amb la intencio que sigui el primer d'altres que vindran en un futur.

El passat 19 de novembre de 1997 va fer 20 anys del llançament del primer Meteosat. Aquesta eina tan útil per als meteoròlegs i tan familiar per a tothom és a punt de millorar. A partir de l'any 2000 serà rellevat per la segona generació de Meteosats (MSG), amb dades cada quart d'hora i un reguitzell de coses més. Ara bé, els núvols també es poden estudiar des de terra. De fet així ha estat fins fa molt poc. malauradament hi ha una tendència generalitzada de substituir els observatoris manuals per estacions automàtiques, per tant caldria reivindicar la importància de l'observació terrestre dels núvols. Per això en aquest seminari hi haurà les dues visions: la del satèl·lit amb imatges del canal visible, infraroig i el poc conegut vapor d'aigua, i l'observació visual des de terra fent especial esment dels processos físics involucrats en la formació dels núvols.
 

Presentació | Programa | Informació |Inscripció

PROGRAMA

Dilluns 4 de maig

18:00    Presentació del Seminari de l'Associació Catalana de Meteorologia (ACAM)
18:05    L'estructura canviant dels núvols
            per Jeroni Lorente, catedràtic de Física de l'Aire de la UB.
19:25    Descans
19:40    Interpretació i ús subjectiu d'imatges de satèl·lit
            per F. Martín, INM-STAP
21:00    Fi de la Sessió
 

Dimarts 5 de maig

18:00    Interpretació i ús subjectiu d'imatges de satèl·lit
           per F. Martín, INM-STAP
19:20    Descans
19:40    Continuació
20:55    Comiat ACAM i UB.

Presentació | Programa | Informació |Inscripció


INFORMACIÓ GENERAL

Lloc
Sala de Graus de la Facultat de Física (UB)
Av. Diagonal, 647. 08028 BARCELONA
Després de cada conferència hi haurà 10 minuts de preguntes.

Secretaria
ACAM, Rambla Solanas, 25. 08940 Cornellà de Llobregat.
E-mail: acam@ibernet.com

Inscripcions
Es formalitzaran enviant per correu el full d'inscripció i una còpia de l'ingrés bancari a l'ACAM o bé presentant-ho a l'entrada de la Sala de Graus de la Facultat de Física (UB). Les inscripcions no es consideraran vàlides sense la còpia de l'ingrés bancari. Places limitades.

Presentació | Programa | Informació |Inscripció


Full d'inscripció

Nom i Cognoms :
Adreça :
Població :                                    Codi Postal :
Comarca :
Telèfon :                                        E-mail:

Sol·licita la seva inscripció al seminari Interpretació de núvols.

Modalitat d'inscripció:
Socis ACAM : 1.000 PTA
No Socis : 3.000 PTA

Recordeu que la quota anual de l'ACAM és de 2.000 PTA. Això dóna dret a importants descomptes en totes les activitats que porta a terme l'ACAM:

Entitat Bancària
La Caixa, Agència Av. Litoral, 24-34, 08005 Barcelona
Núm. del compte corrent: 2100 1824 1802 000069-78

En cas de fer-vos socis de l'ACAM cal que ompliu les línies següents a fi de tramitar la quota anual:
NIF :                                             Data de naixement:
Banc o caixa :                                Agència :
Entitat :                                          Oficina D. C.:                Número de compte:

Signatura


Presentació | Programa | Informació |Inscripció